Home / இன்றைய செய்திகள் / கல்வி அமைச்சர் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் இன்று முன்னிலை!!

கல்வி அமைச்சர் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் இன்று முன்னிலை!!

கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் இன்று இலஞ்ச மற்றும் ஊழல் தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் ஆஜராக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: